بیمارستان 130تختخوابی پاکدشت- تهران

گروه : پروژه ها

سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (مناطق ملی 1 و 5)
کارفرما : سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (راه و شهرسازی)
طراح و نظارت : مهندسان مشاور لیمان
متراژ زیربنا : 11700 مترمربع
تعداد طبقات : 4 طبقه
شروع عملیات اجرایی : سال 1388